KPKA 50 Kula Keduwung
Versi Version 1
1
Saestu keduwung kula dene kirang setya
dinawuhan kinen tresna dhateng Allah wah sesami,
nging tan ana bukti adhuh Gusti nyuwun suci.
2
Saestu keduwung kula de gesang mung nglaha,
kelu pangwasaning dosa mung nguja sengseming driya,
lampah tan prayogi, adhuh Gusti nyuwun suci.
3
Saestu keduwung kula de ndlarung ing dosa,
nadyan rinoban sih rahmat nging datan enggal mratobat,
mangkotaken ati, adhuh Gusti nyuwun suci.
4
Saestu keduwung kula nglirwakken kwajiban,
mrih tuwuhing pasamuwan miwah gesanging bebrayan,
tentreming dumadi, adhuh Gusti nyuwun suci.
5
Saestu keduwung kula lamun dugeng janji,
gesang kula tan sembada nilar citraning Sang Rama,
mesthi den bendoni, adhuh Gusti nyuwun suci.

OK