KPKA 51 Gusti Pananggel Kula
Versi Version 1
1
Aku wong kang dosa, ngungsi maring Gusti
temahan den sucekna, wit rahe kang suci
Sang Kristus Gusti, Panebus yekti,
nadyan dosaku agung, nging Gusti wus nglebur
2
Dhuh Gusti Pamarta mung kwasa Paduka
ingkang saged ngluwari kula saking dosa.
3
Nggen kula nyenyuwun kang dados landhesan
dede labet kawula namung sih Paduka.

OK