KPKA 52 Nyuwun Suci
Versi Version 1
1
Kang najis ndlarung ing dosa tinampik mring swarga
Allah tan sudi mirsani sabarang kang nistha,
nyuwun suci Adhuh Gusti, nyuwun suci, nyuwun suci
2
Kang najis datan tinampi ngarsane Hyang Widi,
adhuh Gusti mugi karsa mbirat dosa kula
3
Kang najis ndlarung ing dosa pinagas ing sihnya,
de kang yekti asung bekti tinunggil ing Gusti
4
Kang najis badhe sangsara cinadhangan nraka,
kang mratobat badhe begja cinadhangan swarga

OK