KPKA 53 Aneng Ngarsane Gusti
Versi Version 1
1
Aneng ngarsane Gusti binuka isining kalbu,
sanyata najis uripku aneng ngarsane Gusti..
2
Aneng ngarsane Gusti, katon cetha kluputanku,
mung kebak lamis uripku, aneng ngarsane Gusti.
3
Aneng ngarsane Gusti, kasaosken ringkih semplah,
reribed lan nyawa lungkrah, aneng ngarsane Gusti.
4
Aneng ngarsane Gusti, rinaosken gunging sihe,
wah lubering katresnane, aneng ngarsane Gusti.

OK