KPKA 57 Kang Karoban Ing Begja
Versi Version 1
1
Para bangsa samya ngraman nggrangsang mring Pangeran.
gung pakarti nira muspra nggih nggadhang antaka.
2
Tyang nglawan mring kang Ma kwasa mung manggih sangsara,
kadhawahan bebendunya temah tumpes sira.
3
Sang Jebadaning Yehuwah yeku Putreng Allah
kaparingan gung pangwasa mengku samudaya.
4
Tyang ajrih asih mring Gusti nggih sedya ngabekti,
wah ngayom ing sih rahmatnya karoban Ing begja.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK