KPKA 62 Karahayoning Tyang Mursid
Versi Version 1
1
Rahayu wong wedi asih mring Pangeran Yehuwah
rameng gawe sepi pamrih kasengsem sabdeng Allah
wong bener wah ngabekti slamanya den berkahi lan turune lestari.
2
Omahe wong kang pracaya kanggonan kaluberan,
kautamane slamanya tanggon ing karupekan,
yen pepeteng nglimputi gya pepadhang nelahi wit tinunggil ing Gusti.
3
Wong loma sinung kabegjan slamanya kinasihan,
wong jujur tulus ing lampah sinebut-sebut tansah,
mring wong drengki tan wedi nging pracaya mring Gusti rineksa ing Hyang Widi.
4
Wong awatak welas asih mring kang miskin wah ringkih,
kanggonan kamulyan yekti nggih kamulyaning budi,
wong duraka mung meri ngangah-angah ing pati, pituwase bilai.

OK