KPKA 65 Yesus Roti Panguripan
Versi Version 1
1
Yesus Roti panguripan tumurun saking swarga
paring rahayu santosa mring sagung tyang pracaya.
2
Yesus dados margi nyata kangge pra tyang kesrakat
wangsul margining raharja nuju sumber sih rahmat.
3
Yesus tuking toya gesang tyang ngorong bener yekti
temtu badhe tinuwukan angger purun nampeni.
4
Yesus Pangen kang utami ngurbanken sariranya
mrih umatnya gesang yekti tinebus sing antaka.
5
Yesus nggih cempening Allah Juru slamet sejati
awit dening wutahing rah kula sami basuki.
6
Yesus pangayoman nyata langgeng ing salaminya
jagad owah gingsir sirna Yesus tetep wah setya.

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK