KPKA 66 Masrahaken Gesang
Versi Version 1
1
Gusti kawula sowan atur sembah bekti,
masrahken jiwa badan, gesang kula sami;
mugi Paduka nuntun paring kakiyatan,
dimen kula lestantun dumugeng wekasan.
2
Kula sestu kepengin manut rehing Gusti
namung ringkihing batin kang tansah malangi
dhuh Gusti mugi pareng mulungaken asta
nggih gya kawula cepeng gondhelan kawula.
3
Kawula mung pracaya tan ngandelken dhiri
nggih mung karsa Paduka kang kula lampahi
kabegjan kang sejati yen lampah kawula
tetep manut ing margi pitedah Paduka.
Amin.

OK