KPKA 67 Aneng Patunggilaning Gusti
Versi Version 1
1
Aneng patunggilan ning Gusti wah malih nunggil baptisnya,
pasamuwan dados sawiji tunggil manah lan pracaya.
neng patunggilaning Roh suci
ngajeng ajeng kasampurnan, pasamuwan Paduka mugi saya kekah tetunggilan.

OK