KPKA 69 Kasetyaning Allah
Versi Version 1
1
Kasetyaning Allah datan gingsir,
kang pinilih nggih ugi den timbali
tansah pinirsanan sadayane, prajanji nya tamtu dipun tetepi
samukawis kang kinaryakaken, rinampungken.
2
Sabda lan kwasane Allah nyata
saben jaman winengku ing pangrehnya
astanya kukuh miwah santosa ngasta pangadilan ing salamanya
landheping sabdanya nyirnakaken kadurakan.
3
Sang Roh Suci kang kagungan karsa
mbikak kekeraning gesang sanyata
pasamuwan tinuntun astanya rineksa dugeng kasampuman nyata
nggih dados warganing kraton swarga salamanya.

OK