KPKA 72 Temen Ndherek Gusti
Versi Version 1
1
Salir wong pracaya ywa urip sembrana,
sih rahmating Gusti den pundhinen yekti,
nadyan lelahanan nging sanes murahan,
yeku kurban sejati Sang Kristus Gusti.
2
Kaslametanira bisa ilang sirna,
yen sira sembrana nglirwakken sabdanya,
ditumemen ngudi klayan geter wedi,
urip mursid yekti ndherek Kristus Gusti.
3
Wong pracaya samya den tansah waspada,
dosa tansah nggodha mesthi den kalahna,
temahan sih rahmat tumrah datan kendhat,
sira tentrem raharja ing Gustinira.

OK