KPKA 74 Pracaya Mring Gusti
Versi Version 1
1
He wong kang kabotan dosa Gusti ungsenana
agung sih pangapuntennya mring wong kang pracaya
pracayaa, pracayaa mung pracayaa
Gusti kwasa Gusti kwasa ngluwari sira.
2
Gusti wus nglampahi seda ngrembat dosa kita,
rahe nucekken ing kalbu dyan suci saestu,
3
Gusti kang dadi marganya mrih tumekeng swarga,
saben wong kang angugemi tansah dipun kanthi,

OK