KPKA 8 Allah Maasih
Versi Version 1
1
Allah Maasih asung putranya Allah Maasih mring manungsa.
mila kula ngidung Allah Maasih Allah Maasih mring manungsa.
2
Gusti ingutus dadya pamarta, Gusti ingutus nebus kula.
3
Gusti Pamarta nombokken nyawa, Gusti Pamarta mbirat dosa.
4
Gusti marasken salir prihatin, Gusti nyirnakken ajrih kwatir
5
Kula sinungan tentrem raharja, kula sinungan pangaksama.
6
Kula sinungan gesang sejati, Kula sinungan kraton swargi

OK