KPKA 81 Ndherek Gusti
Versi Version 1
1
Kula mesthi ndherek Gusti kang jumeneng Panutan
tetep setya dugeng janji tan wigih karibedan,
dhuh nyawaku ja kwatir Gusti tan ewah gingsir
tut wuria salaminya ing satindake Gusti.
2
Kula mesthi ndherek Gusti martosken Injil suci,
datan ajrih ing sangsara wit Gusti nganthi kula,
3
Kula mesthi ndherek Gusti mbabarken sih piwlasnya,
mring sagung titah ing bumi dimen samya raharja,
4
Kula mesthi ndherek Gusti ngestokken dhawuh adi,
lamun wonten kang nyatroni nedya kula tresnani,

OK