KPKA 82 Tekading Manah Kula
Versi Version 1
1
Tekading manah kawula tansah ndherek mring Gusti
yeku Panutan sanyata nggih Panebus sejati
margining salib ingambah mbangun turut mring Allah
mbabarken tresna sejati mrih jagad tentrem basuki.
2
Kula mesthi ndherek Gusti ngantos slami-laminya
nggih martosken Injil suci margining tyang waluya
3
Nulad Sang Pamarta Gusti sagah ngurbanken dhiri
tan remen ing kekerasan nging lubering katresnan
4
Sanadyan rumpil marginya nging Gusti tansah nganthi
nadyan ribed lan sangsara datan semplah ing ati

OK