KPKA 90 Pasraha
Versi Version 1
1
Bungaha susaha Gusti dak puji, kang mranata gesang kula,
kula rinimat kalayan katresnan, mila kula pasrah pangrehnya,
pasraha pasraha
ing sapangrehing Hyang Makwasa.
2
Sapinten awrating momotan kula, rencana godha myang susah,
yen kula enggal mulad Sang Pamarta, manah kula entheng lan bingah,
3
Sanadyan kula kasinungan drajat, kaluhuran miwah pangkat,
namung kula tan prayogi gumunggung, nging tumungkul mring Hyang Maagung,

OK