KPKA 93 Pangatag Ngabarake Injil
Versi Version 1
1
Sumangga pra kanca misungsungken gesang nggih dadya pramitra rencanging Pangeran
martosken Injilnya pangluwaran sing dosa mring saliring bangsa mrih samya wilujenga
2
Tyang miskin kesrakat rinoban sih rahmat tyang kang kinunjara linuwaran sigra
katentreman yekti binabarna ing bumi sagung tyang manembah wah mituhu mring Allah.
3
Injil kabar suci yeku sihing Gusti den undhangna tansah sajagad sumrambah
tyang mblasar ing lampah wah kang wangkot ing manah tinuntun mratobat nampenana sih rahmat

Audio yang tersedia di bawah ini belum tentu berasal dari sumber yang sama dengan penerbit buku yang di dalamnya lagu ini berada. The audio provided below does not necessarily originate from the same publisher of the book in which this song is included.


OK