KPKA 98 Panenipun Jembar
Versi Version 1
1
Lah, saestu panenipun jembar nging kang derep mung tiyang sekedhik
o, kanca mangga sami tumandang,mumpung taksih pinaringan urip.
gya tumandanga anderepi kangelane dadi kabungahane
gya tumandanga anderepi panen jembar kang derep sethithik.
2
Dhuh Pangeran kang kagungan panen mugi Paduka karsaa merdi
kathah tiyang kang sami telaten gya tumandang sregep angeneni.

OK