KPKA 99 Panyuwun Gumelaring Kraton
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti Pamarta margi sih Paduka,
tiyang dosa kaluwaran saking paukuman,
Iba adinira utusan Paduka,
kang ngundhangken wartos bingah sih rahmating Allah.
2
Dhuh Gusti Pamarta margi Roh Paduka,
kathaha tyang kang nampeni pawartos basuki
3
Dhuh Gusti Pamarta wit pangreh Paduka,
tyang kang pitados mring Gusti sageda nyawiji

OK