KPKL 102 Sadherek Enggal
1=G
Versi Version 1
1
Dhuh Gusti kula ndongakaken
Sadherek enggal punika
Sageda mantep ing pitados
Tobata kang trusing driya
Sampun kawon dening panggodha
Angsala idi Sampeyan
Supados klujengan neng donya
Tumekeng jaman klanggengan
2
Dhuh Gusti kula ndongakaken
Sadherek enggal punika
Sageda mantep ing patobat
Sarta temen ing pracaya
Mugi Roh Suci ngaubana
Kawula sapasamuwan
Supados sami lestantuna
Dados kagungan Paduka

OK