KPKL 108 Dhaupipun Sadherek
1=C 4/4
Versi Version 1
1
Sadherek kula niki
Kang saweg kawinan
Kula pepujekaken
Wonten pasamuwan
2
Kang mugi Gusti Allah
Maringana idi
Kang dados wilujenge
Nggene laki rabi
3
Panjanga umurira
Cekapa rejeki
Tulusa sih-sinisihan
Dumugi ing janji
4
Pundi dununging trisna
Kadhawahan berkat
Kanggenan Gusti pyambak
Lan urip tan pegat

OK