KPKL 113 Warsa Enggal
1=G
Versi Version 1
1
Sareng gumantining warsa
Kula sami ndedonga
Dhuh Rama kang munggeng swarga
Mugi-mugi langgenga
Sih kanugrahaning Rama
Dhateng kula sadaya
Pinaringana wilujeng
Raga kaliyan sukma
2
Kula sami masrahaken
Badan kula mring Rama
Ingkang boten ewah-ewah
Ing salami-laminya
Sinungan kang sarwa s’keca
Manggiha kasusahan
Kula mesthi sami tansah
Sumendhe ing Sampeyan
3
Mugi Rama nglulusaken
Anggen kula pracaya
Sarta malih patobating
Para kanca sadaya
Angsala idine Gusti
Amargi sih-sinihan
Wah rukunira dadosa
Rejaning pasamuwan

OK