KPKL 118 Sih Kawelasanipun Allah
1=F
Versi Version 1
1
Kula sami kekempalan
Memuji dhateng Allah
Kang Maha asih Mahawlas
Mring kang sruwatu mitah
2
Agung kanugrahanipun
Kang maring para umat
Agung palimirmanipun
Mring tiyang kang mratobat
3
Ngantos kang Putra pribadi
Ingutus dhateng donya
Awit sihe Allah inggih
Sinungken mring manusa
4
Supados sawarninipun
Tetiyang kang pitajeng
Mring kang Putra, sampun ical
Angsala urip langgeng

OK