KPKL 125 Sih Palimirmanipun Gusti
1=Bes 3/4
Versi Version 1
1
Gusti kula ingkang wonten ing swarga
Asma Tuwan kawula puja-puja
Dene agung palimirma Tuwan
Alleluyah, Alleluyah
2
Tuwan rawuh ing alam donya ngriki
Awit welas, karsa amitulungi
Dhateng kula tiyang kang kadosan
Alleluyah, Alleluyah
3
Tuwan seda krana kula tiyang dosa
Iba gungnya sih Tuwan dhateng kula
Mila kula memuji mring Tuwan
Alleluyah, Alleluyah

OK