KPKL 127 Pangandel
1=C 4/4
Versi Version 1
1
Amung kumandel iku
Uwiting karosanku
Amung kumandel iku
Etuking kraharjanku
Aku dhatan kuwatir
Pangeran pepujanku
Allah dadi kraharjanku
Uwiting karosanku
2
Amung pracaya iku
Kang mbungahken driyaku
Amung pracaya iku
Panglipuring batinku
Aku dhatan kuwatir
Pangeran pepujanku
Allah dadi kraharjanku
Uwiting karosanku
3
Srana pangandel iku
Ngilangken prihatinku
Srana pracaya iku
Nyirnakken kuwatirku
Aku dhatan kuwatir
Pangeran pepujanku
Allah dadi kraharjanku
Uwiting karosanku

OK