KPKL 128 Kinanthi ing Gusti
1=G 3/4
Versi Version 1
1
Gusti Yesus pangen mami
Iba gunging sih Tuwan
Ing sapurug-purug kula
Nyuwun panganthi Tuwan
Kinanthi ing Gusti
Kinanthi ing Gusti
Ing satitah kula nrimah
Angger kinanthi Gusti
2
Kula boten nyuwun bandha
Tan nyuwun kadrajatan
Kang kawula suwun namung
Kinanthia ing Tuwan
Kinanthi ing Gusti
Kinanthi ing Gusti
Ing satitah kula nrimah
Angger kinanthi Gusti
3
Kula mugi Tuwan tuntun
Ngantos dugeng wekasan
Dyan mlebet kula ing swarga
Nggih kinanthi ing Tuwan
Kinanthi ing Gusti
Kinanthi ing Gusti
Ing satitah kula nrimah
Angger kinanthi Gusti

OK