KPKL 130 Nunggil Kaliyan Gusti
1=A 3/4
Versi Version 1
1
Yen nunggil lan Gusti, rinten dalu.
Manah langkung tentrem, a rahayu.
Kula a ngantos Gusti, siyang klayan ratri.
Nyuwun berkah dhuh Gusti, Gusti mami.
2
Yen nunggil lan Gusti, jro ginoda
Kula saged unggul, maring dosa
3
Yen nunggil lan Gusti, siyang ratri
Birat najis kula, temah suci
4
Yen nunggil lan Gusti, saged ngertos
Kang dados karsanya, ing sayektos
5
Yen nunggil lan Gusti, kasusahan
Mantun kagentosan, kabingahan
6
Tuwan mugi nunggil, klayan mami
Kula kagunganta, Tuwan kanthi

OK