KPKL 133 Pamarta Kula
1=Es 3/4
Versi Version 1
1
Aku duwe Pamarta
Lah saiba begjaku
Aku dadi kagungane
Wah Gusti ya duwekku
Duwekku, duwekku
Gusti Yesus Pamartaku
Sun dadya kagungannya
2
Saka ing kitab Injil
Sun antuk warta tuhu
Lamun Gusti Yesus Kristus
Dadi Juru slametku
3
Nadyan sun aneng peteng
Wah kasusahan kalbu
Nging Gustiku dhatan ewah
Tansah dadya duwekku
4
Nadyan apes lan sekeng
Miwah lungkrah awakku
Nanging Gusti ingkang kwasa
Dadi andel-andelku
5
Besuk yen tinggal donya
Aku seba mring Gusti
Dyan slamanya asumungkem
Lan nyebut Gusti mami

OK