KPKL 138 Allah Mahaasih
1=F 3/4
Versi Version 1
1
Allah Ma’asih, asung Putranya
Allah Ma’asih, asih mring wang
Allah Ma’asih, asung Putranya
Allah Ma’asih, asih mring wang
Mulane sun ngidung Allah Ma’asih
Allah Ma’asih, asih mring wang
2
Ingsun binanda dening duraka
Ingsun binanda tan saged wal
Ingsun binanda dening duraka
Ingsun binanda tan saged wal
3
Gusti ingutus dadya Pamarta
Gusti ingutus ngentas mring wang
Gusti ingutus dadya Pamarta
Gusti ingutus ngentas mring wang
4
Gusti Pamarta nombokken nyawa
Gusti Pamarta nebus mami
Gusti Pamarta nombokken nyawa
Gusti Pamarta nebus mami
5
Ingsun sinungan tentrem rahayu
Ingsun sinungan ingaksama
Ingsun sinungan tentrem rahayu
Ingsun sinungan ingaksama
6
Sabdanya nyirep ngelihing sukma
Sabdanya nyirep ngelaking tyas
Sabdanya nyirep ngelihing sukma
Sabdanya nyirep ngelaking tyas
7
Gusti marasken salir prihatin
Gusti marasken tyas kang trenyuh
Gusti marasken salir prihatin
Gusti marasken tyas kang trenyuh
8
Sun pinaringan urip kang langgeng
Sun pinaringan swarga adi
Sun pinaringan urip kang langgeng
Sun pinaringan swarga adi
9
Allah sunpuji de Maha asih
Allah sunpuji salamanya
Allah sunpuji de Maha asih
Allah sunpuji salamanya

OK