KPKL 143 Enggaring Manah
1=G 3/4
Versi Version 1
1
Uripku pindha pangidung
Sumaos mring Pangeran
Nadyan neng donya lwih agung
Sedih lan kasusahan
Nging satengahing pasambat
Tansah dennya umanggung
Pangidunge pra mlaekat
Yogya aku ya ngidung
2
Sirnaa saliring bungah
Gustiku dhatan gingsir
Nadyan karoban ing susah
Padhangku tan sumingkir
Atiku asukarena
De tan pegat jinangkung
Ing sihrahmate Sang Rama
Sayogya aku ngidhung
3
Lamun ngelingi Gustiku
Sedhihku enggal sirna
Dak tut buri ing salaku
Wit ginendheng ing sihnya
Saiba ayem ing kalbu
Yen rineksa Hyang Agung
Ngarah apa maneh aku
Sayogya aku ngidung

OK