KPKL 148 Panarima
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Heh nyawaku den amarem
Gusti Allah Ratumu
Samubarang solan-salin
Allah tan owah-owah
2
Kang maujud enggal sirna
Dhatan ana kang awet
Amung Allah ingkang langgeng
Lan langgeng karatonnya
3
Wong aurip sok wiyaen
Kang ana tan narima
Takon barang kang tan ana
Bas’antuk, tan keduga
4
Dhuh nyawaku den amarem
Nrimaa ing satitah
Ing satiba-tibanira
Sumendea mring Allah

OK