KPKL 154 Mareka Marang Gusti
1=B 4/4
Versi Version 1
1
Mara wong dosa wong cilaka
Mareka mring Gusti Pamarta
Kang karsa mbirat dosanira
Gusti kang nimbali
Ibata bungahing atiku
Besuk yen wus padha tinemu
Suci neng daleme Ramaku
Nunggil klayan Gusti
2
Bocah uga wus klilan seba
maring ngarsane Sang Pamarta
Mulane bocah ya mareka
Gusti kang nimbali
3
Aja semaya, umareka
bareng sadina iki uga
rungokna ta arum swaranya
Gusti kang nimbali

OK