KPKL 160 Anak Ilang
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Muliha angger, muliha den enggal
Paranmu wus adoh, lakumu kesasar
Aduh cilaka, angger muliha
Den enggal muliha
2
Elinga sira, wong dosa tobata
Ramakmu kang asih
Nganti klawan sedhih
Adhuh cilaka, sira wong dosa
Den enggal tobata
3
Tobata sira, wong dosa nlangsaa
Suwarga omahmu, naraka satrumu
Adhuh cilaka, sira wong dosa
Nging Allah ngaksama

OK