KPKL 166 Padalemanipun Sang Rama
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
Neng wismane Rama
Gung panggenannya
Neng wismanya Sang Rama
Ngriku Gusti nyandhang
Papan mring kula
Neng wismanya Sang Rama
Endah wismanya pra mukti
Tan kenging winirasa
Ngriku para suci girang memuji
Neng wismanya Sang Rama
Wismanya Sang Rama
Paleremane pra sukma
Nagrinya pra muktya
Neng wismanya Sang Rama
2
Ngriku inggih wonten larenya ugi
Neng wismanya Sang Rama
Lare ingkang sami lulut mring Gusti
Neng wismanya Sang Rama
Endah wismanya pra mukti
Tan kenging winirasa
Ngriku para suci girang memuji
Neng wismanya Sang Rama
….
3
Ngriku tyang sadaya suci sampurna
Neng wismanya Sang Rama
Pra kang tinebus sinami Gustinya
Neng wismanya Sang Rama
Endah wismanya pra mukti
Tan kenging winirasa
Ngriku para suci girang memuji
Neng wismanya Sang Rama
….
4
Kang tresna ing Gusti
Ngriku dunungnya
Neng wismanya Sang Rama
Wah kang ngugemi
Langgeng gesangira
Neng wismanya Sang Rama
Endah wismanya pra mukti
Tan kenging winirasa
Ngriku para suci girang memuji
Neng wismanya Sang Rama

OK