KPKL 34 Masmur 117
1=G 2/4
Versi Version 1
1
He, serupaning pra umat
Padha mujia mring Allah
He, sakehing para bangsa
Asmane padha luhurna
2
Wit sih kadarmane Allah
Luwih gedhe tumrap kita
Langgeng kasetyane Allah
Mila pinuji-pujia

OK