KPKL 42 Masmur 133
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Saiba gunging nikmatnya
Lamun sadherek sagriya
Sami rukun ing pitepangan
Pundi dununging katresnan
Mesthi tansah kadhawahan
Berkahing Allah lan kraharjan
Kanggenan Allah pribadya
Miwah gesang salaminya

OK