KPKL 52 Pamuji Bibaran Kempalan
1=D 8/8
Versi Version 1
1
Mugi-mugi sih rahmate Gusti
Saha sihe Allah
Miwah patunggilane roh suci
Tumraha ing kula sadaya, Amin
2
Mugi-mugi sih piw’lasing Gusti
Saha sihing Allah
Wah malih panunggiling Roh Suci
Anunggila kula sadaya, Amin

OK