KPKL 55 Kidung Pamujinipun Simeon
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Dhuh Allah Tuwan badhe anglilani
Mantuk dhateng pun abdi
Manut janji
Dene mripat kawula anyipati
Karaharjan kang mulya
Saking Gusti
2
Pleteking padhang mulya
Saking swarga
Madhangi tiyang kapir
Ingkang wuta
Umatipun Pangeran diparingi
Kamulyan wit padhangnya
Saking Gusti

OK