KPKL 56 Rawuhipun Gusti
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Para jalmi giranga
Mujia pramudita
Ratunira wus prapta
Jumeneng Ratu Salam
Para jalmi giranga
Mujia pramudita
2
Kaluhurna pra Putra
Kekasihing kang Rama
Mbangun karatonira
Jumeneng Ratu mulya
Para jalmi, giranga
Mujia, pramudita
3
Kamulyakna Pamarta
Kang rawuh ing pra umat
Pambirating duraka
Jumeneng Juru-Slamet
Para jalmi, giranga
Mujia, pramudita

OK