KPKL 58 Wiyosipun Gusti (Dalu Suci)
1=C 6/8
Versi Version 1
1
Dalu suci tidem sami
Jeng Gusti Pamarta
Tedhak manjalma krana kita
Miyos wonten kandhang Betlehem
Gustining dumadi
Gustining dumadi
2
Bayi suci kang Ginusti
Nebudi tyang dosa
Nilar kamulyane ing swarga
Sumeleh ing rumput kang nista
N’ladani mring kita
N’ladani mring kita
3
Dalu suci, tidhem sami
Jeng Gusti ambekta
Katentremane jagad-raya
Kados prasetyane Kang Rama
Mila linuhurna
Mila linuhurna
4
Dalu suci tidhem sami
Jeng Gusti ambekta
Pirukuning tyang dosa sami
Cinandhang prasetyan kang baka
Amin linuhurna,
Amin linuhurna

OK