KPKL 61 Wiyosipun Gusti
1=A 4/4
Versi Version 1
1
Alleluyah, Yesus Kristus
Ngrawuhi manungsa
Padhanging kamulyanipun
Kawuryan neng donya
2
Alleluyah, rawuhipun
Awit welasipun
Mring para umat sadarum
Amrih gesangipun
3
Alleluyah, Yesus Kristus
Dados Juru Slamet
Panutan kang setya tuhu
Tuwin Ratu langgeng
4
Alleluyah, alleluyah
Pinujia tansah
Sampun miyos ing Bethlechem
Putranipun Allah


OK