KPKL 62 Wiyosipun Gusti
1=D 4/4
Versi Version 1
1
Kamulyakna Hyang Maagung
Ing suwarga, ing suwarga
Ing suwarga
Kaslametan wontena ing bumi
Wah kasenengan mring manusa
Pinujia, pinujia Hyang Maagung
Ing suwarga lan ing bumi
Slamet neng bumi
Slamet neng bumi
Wah kasenengan mring manusa
Kluhurna Allah neng swarga
Kluhurna Allah neng swarga
Slamet neng bumi
Slamet neng bumi
Slamet neng bumi
Slamet neng bumi kasenengan
Wah kasenengan mring manusa
Kasenengan maring manusa
Maring manusa
Kamulyakna Hyang Maagung
Ing suwarga, ing suwarga
Ing suwarga
Kaslametan wontena ing bumi
Wah kasenengan mring manusa
Pinujia, pinujia Hyang Maagung
Ing suwarga lan ing bumi
Slamet neng bumi
Slamet neng bumi
Wah kasenengan mring manusa
Amin, Amin

OK