KPKL 64 Wiyosipun Gusti Yesus
1=D 9/8
Versi Version 1
1
Iba endah cahyeng ratri
Kang nyunari jagad rat
Duk pra dhuta swarga prapti
Ngundhangaken sih rahmat
Raharja pra jalma
Kang sinungan kawaluyan
Lantaran Sang Pamarta
Lantaran Sang Pamarta
2
Puji konjuk Hyang Ma’luhur
Kang melasi mring jalma
Nglepataken saking ukum
Mitulungi raharja
Pra jalma sayogya
Ndherek muji Hyang Ma’suci
Langgeng ing salaminya
Langgeng ing salaminya

OK