KPKL 76 Etuking Karahayon
1=C 4/4
Versi Version 1
1
Wonten darah suci mancur
neng ardi Golgota
Nggih rah ipun Gusti Yesus
Kang ngicalken dosa
Kang ngicalken dosa
Kang ngicalken dosa
Nggih rah ipun Gusti Yesus
Kang ngicalken dosa
2
Tyang durjana kang sinalib
angsal pangapura
wit tinebus rahing Gusti
ndherek mlebet swarga
ndherek mlebet swarga
ndherek mlebet swarga
wit tinebus rahing Gusti
ndherek mlebet swarga
3
Dhuh Pamarta, darah Tuwan
sestu taksih mandos
taksih kwosa mbirat dosa
lan nucekken batos
lan nucekken batos
lan nucekken batos
taksih kwosa mbirat dosa
lan nucekken batos
4
Kula swau nggih cilaka
Nging lajeng antuk sih
Mila kedah ngluhuraken
Gusti kang sinalib
Gusti kang sinalib
Gusti kang sinalib
Mila kedah ngluhuraken
Gusti kang sinalib
5
Benjing lamun aneng swarga
Kula ndherek Gusti
Tansah nggen kula nglembana
Sihe kang Ma suci
Sihe kang Ma suci
Sihe kang Ma suci
Tansah nggen kula nglembana
Sihe kang Ma suci

OK