KPKL 85 Tumedhakipun Roh Suci
1=D 2/4
Versi Version 1
1
Dhuh Rohing Allah kang Rama
‘Nggih Rohing Kristus kang Putra
Ingkang angreh ing awak mami
Dhuh Roh kang suci
Sampeyan paguronning kanyataan
Saha tukeng elmu rohani
Asma Tuwan kapujia
Ing Pentekosta punika
2
Mugi parenga ing karsa
Nedhaki ing pasam’wanta
Ambirat sagunging piawon
Madhangi ing budi kula
Ngresiki ing manah kula
Nyantosakaken ing pitados
Supados kula sembada
Ing benjing angsal suwarga
3
Mugi enggala klampahan
Saalam donya kebekan
Tiyang nembah ing Gusti Yesus
Dhuh Roh mugi pasamuwan
Angsala berkah Sampeyan
Mradini ing bangsa sadarum
Sami nunggila pracaya
Pangajeng-ajeng wah tresna

OK