KPKL 89 Pentekosta
1=C 4/4
Versi Version 1
1
Kalane Gusti sumengka
Karsa mlebet mring swargi
Sampun kagungan prasetya
Badhe paring roh suci
Ing dhinten pentekosta
Gusti ngutus Roh Suci
2
Neng ndhalem suci sakabat
mireng swara gumrubug
Roh suci ingkang wineca
Pra nabi sampun rawuh
ing dhinten pentekosta
Gusti ngutus Roh Suci
3
Punika pawartos bingah
Sih rahmating Sang Kristus
Inkang seda sinangsara
sarta wungu saestu
ing dhinten pantekosta
Gusti ngutus Roh Suci

OK