KPKL 92 Sabdanipun Allah
1=G 6/8
Versi Version 1
1
Mugi wradin ingundangna
Sabdeng Allah mulya
Wah mrasuka ing wardaya
Sabdeng Allah mulya
Sabdeng gesang langgeng
Yogya kula anggep
Sabda mulya, sabda mulya
Sabdeng Allah mulya
Sabda mulya, sabda mulya
Sabdeng Allah mulya
2
Gusti kang nglairken mring wang
Sabdheng Allah mulya
Tyang dosa kang winartosan
Sabdheng Allah mulya
Tyang trenyuh ing driya
Sami anilingna
3
Iba dennya mbingahken tyas
Sabdheng Allah mulya
De nglairken sih-piwlas
Sabdeng Allah mulya
Nucekken jalma
Nuntun dhateng swarga

OK