KPKL 93 Kratoning Swarga
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Kraton swarga saestune
Ndhatengi saya wewah
Kathah tiyang kang pracaya
Kanca den sami bingah
Ingkang trusing wardaya
Kathah tiyang pracaya
2
Pamujiku maring Allah
Mugi-mugi wontena
Ewon-ewon kang pracaya
Kraton swarga sageda
Mindhak saya ajembar
Melara ing sajagad

OK