KPKL 97 Bakda Winulang
1=G 4/4
Versi Version 1
1
Puji lan panuwun kadarbe
Ing Rama kang wonten Swarga
Kula angsal pinulang sae
Sarta panglipur ing driya
Mugi pangandikaning Gusti
Dumunung ing manah kula
Supados amadhangi mami
Ing margi kang dugi swarga

OK