KPKL 98 Pamuji Bakda Winulang
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
Alleluyah, puji lan panuwun
Kang sarta kaurmatan
Sinaosna mring Kang Mahaluhur
Wonten ing pasamuwan
Sihe Rama mugi lumuntura
Dhuh Gusti mugi melasi kula
Roh Suci anunggila
Klayan kula sadaya

OK